Skip to main content

Bestill viltbånd her!

Viltbåndene har påtrykket logoene til Vilt og trafikk, Statens vegvesen og Politiet. Ved bestilling av store opplag av Viltbåndene er det mulig å få påtrykket for eksempel eget fylkes- eller kommunevåpen.

Du kan også bestille et display til å ha på disken.

Å kjøre på ville dyr kan være både skremmende og farlig

En viltpåkjørsel medfører materielle skader, lidelser for det påtrufne dyret og kan også medføre personskade. For å lette arbeidet med å finne igjen skadede dyr, anbefales det at det ligger Viltbånd i alle biler.

Det skal brukes ved en viltpåkjørsel til å merke av stedet hvor påkjørselen skjedde, eller hvor skadet vilt løp bort fra veien. Viltbåndet henges opp i nærmeste tre eller busk. Stedet blir dermed enkelt å finne igjen for de som har ansvar ettersøk etter det skadete dyret.

På viltbåndet er det tydelig beskrevet hva en skal gjøre i en påkjørselsituasjon; hvem du skal ringe og hva du skal gjøre. De har både tekst på norsk og en kort tekst på engelsk.

Fra media